Премиум дитејлинг пакет

  • Премиум надворешно перење
  • Дитејлинг на ентериер
  • Полирање: еднослојно, трослојно или повеќе-слојно (зависно од состојбата на возилото)
  • Заштита на бојата на каросеријата на возилото (аплицирање на восок и заптивач)
  • Чистење на алуминиумски бандажи, надворешно без демонтажа
  • Полирање на фарови и штопови
  • Чистење на моторен простор

Цена: 14500-22000 денари