Полирање

Со полирањето се обновува бојата на автомобилите за да се отстранат дефектите и да се врати оригиналниот сјај, се со цел да го направи вашето возило повторно да изгледа како ново. Постојат различни нивоа на полирање. Нивото на полирање зависи од тоа колку е оштетено возилото. По полирањето секогаш следува заштита на лакот на бојата на возилото.

Начин на работа:

  1. Основно перење на возилото
  2. Деконтаминација на лак на каросерија
  3. Полирање-еднослојно, двослојно или повеќеслојно (зависно од состојбата на возилото)
  4. Перење со вода под притисок
  5. Апликација на восок, силант или друг вид на заштита

Цена: 6000-28000 денари (без ДДВ)