Полирање

  • Основно надворешно перење
  • Деконтаминација на цело возило
  • Полирање: еднослојно, трослојно или повеќе-слојно (зависи од состојбата во која се наоѓа возилото)
  • Перење со вода под притисок
  • Нанесување нано полимерен заптивач и восок-Jet Seal I Butter WET WAX или Pete’s 53 (заштита која трае подолго од 12 месеци) 

Цена: 4500-23000 денари