Детално чистење на алуминиумски бандажи

  • Перење со шампон за бандажи и под притисок со вода
  • Отсранување на нечистотија, лепаци, смола и слично
  • Деконтаминација
  • Перење со вода под притисок
  • Машинско сушење
  • Полирање-по потреба
  • Нанесување заптивач
  • Складирање и чување во нашите магацини-опционално

Цена: 2000-4000 денари