Реставрација на алуминиумски бандажи

Потребно е да се направи проценка за состојбата бандажите, цената се дефинира посебно.