Перење на подвозје

  • Перење под притисок на подвозјето на возилото
  • Демонтажа на тркала, перење на амотизери, дискови и шепи
  • Керамичка заштита на шепите на возилото-опционаллно
  • Монтирање на тркала и основно надворешно перење
  • Долно перење на мотор-опционално

Цена: 2000-4000 денари