Полирање на фарови

  • Шмирглање по потреба
  • Деконтаминација
  • Двослојно полирање
  • Нанесување на нано полимерна заштита

Цена: 1000-2000 денари