Дитејлинг на моторен простор

  • Чистење со компресор
  • Чистење на сите замастени, оксидирани и нечисти делови
  • Чистење на сите компоненти од моторот на возилото
  • Перење под притисок со вода (процес на пареа)
  • Пребришување и сушење на моторниот простор со микрофибер крпи и компримиран воздух
  • Нанесување на заштита за метални и плчастични површини

Цена: 1500-3000 денари